Board members readmore

Afrim Blyta
Afrim Blyta

Kryetar

Prof. Asc. Dr.Afrim Blyta, specialist i neuropsikiatërisë. Fushë e ngushtë e interesit neurologjia e fëmijëve, epilepsia, sëmundja cerebrovaskulare, sëmundja e Parkinsonit, skleroza multiple, sëmundjet psikosomatike. I specializuar në Zagreb, edukimi i elektroencefalografisë në Beograd, edukimin nga mjekësia mendje trup në Qendrën Mendje Trup, CMBM, Washingon DC, SHBA. Edukimin nga psikoterapia pozitive në Wiesbaden, Gjermani. 

Mësimdhënës i neurologjisë, psikiatrisë dhe psikologjisë mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Univeristeti i Prishtines, trajner dhe ligjerues nderkombetar i Mjekësisë mendje trup angazhuar në SHBA, Izrael, Palestinë, Haiti. Trajner ndërkombëtar i psikoterapisë pozitive. Bashkëdrejtor kombëtar i kësaj qasje në Kosovë. Pjesëmarrës aktiv i shumë konferencave dhe simpoziumeve Europiane dhe Botërore nga lëmia e neuropsikiatrisë dhe psikoterapisë, anëtar i Asociacionit Europian dhe Botëror të Psikoterapisë Pozitive. Ish drejtor i Klinikës së Neuropsikiatrisë, pastaj klinikës së Neurologjisë dhe nga 2007-2009 ndihmës drejtor ekzekutiv i Qëndrës Klinike Universitare të Kosovës. Nga viti 2016, kryetar i Shoqatës së Neurologjisë së Kosovës.