Shoqata e Neurologjisë e Kosovës

Shoqata e Neurologjisë e Kosovës është asociacion profesional i profesionistëve shëndetësor që në punën e përditshme të tyre kanë të bëjnë me Neurologji. Shoqata grumbullon rreth 100 anëtar, dhe ka për synim ngritjen e kapaciteteve dhe zgjerimin e njohurive profesionale në fushën e Neurologjisë. Ky qëllim arrihet përmes organizimiz zë konferencave, seminareve, kongreseve dhe puntorive edukative të niveleve të ndrysdhme dhe në mënyrë të vazhdueshme. Shoqata e Neurologjisë e Kosovës është antare e Federatës Botërore të Neurologjisë (WFN), Akademisë Evropiane të Neurologjisë (EAN), e Shoqatës Evropiane të Insulteve Cerebrovaskulare (ESOC).

News and articles

DITA BOTËRORE E SKLEROZËS MULTIPLE

30 maji shënohet në mbarë botën si Ditë e vetëdijesimit për sklerozën multiple. Kjo është një sëmundje diagnostikimi i së cilës bëhet në moshë të re, zakonisht para asaj 40-vjeçare. Është një sëmundje inflamatore kronike, e cila ka ecuri të llojllojshme - ecuria kryesore është me përkeqësime (relaps...

30/05/2024

DITA BOTËRORE E SKLEROZËS MULTIPLE

KONFERENCA PRANVERORE E SHOQATËS SË NEUROLOGJISË TË KOSOVËS

Me 27 dhe 28 maj 2024 në Prishtinë do të jenë të pranishëm disa emra eminentë të sëmundjeve cerebrovaskulare dhe demielinizuese, në kuadër të organizimit më të madh të vitit - Konferencës Pranverore të Shoqats së Neurologjisë të Kosovës.  Në ditën e parë të Konferencës fokusi do të jetë në t...

23/05/2024

KONFERENCA PRANVERORE E SHOQATËS SË NEUROLOGJISË TË KOSOVËS

NEUROLOGJIA E PËRGJITHSHME: SFIDAT AKTUALE DHE IMPLIKIMET NË TË ARDHMEN

PUBLIKIMI SHKENCOR I JAVËS Në revistën zyrtare shkencore të Akademisë Evropiane të Neurologjisë (EAN) është publikuar rishtas dokumenti i cili synon në reflektojë mbi gjendjen e neurologjisë së përgjithshme në territorin evropian dhe sfidat që me vete sjellë ngarkesa gjithnjë më e madhe e patolog...

16/05/2024

NEUROLOGJIA E PËRGJITHSHME: SFIDAT AKTUALE DHE IMPLIKIMET NË TË ARDHMEN

Evente

Publications

Bordi

Partners